top of page
18141960661064941.jpg

Bodemwarmte

 

Vaak wordt aardwarmte direct geassocieerd met geothermie (boringen vanaf 500 meter diepte). Wij spreken dan ook eigenlijk liever van bodemwarmte.

 

Bodemwarmte halen we tot 300 meter diepte uit de bodem, en wordt gebruikt voor verwarming van woningen en gebouwen.

 

Het water in de aardbodem op 20 tot 300 meter diepte is geschikt voor warmte-uitwisseling: we kunnen het oppompen, vervolgens warmte erin stoppen (in de zomer) of eruit halen (in de winter) en dan weer terugpompen. 

 

Het aftappen van bodemwarmte tot ongeveer 300 meter diep in de aarde gebeurt met zogeheten bodemwarmtewisselaars. Zo'n bodemwarmtewisselaar bestaat uit een gesloten buizensysteem dat, afhankelijk van de benodigde bron tot 300 meter diep de bodem in gaat. Door de buizen wordt een vloeistof gepompt (meestal water met antivries). De vloeistof stroomt door de warmere bodem, warmt daardoor op en stroomt verder door de buizen, weer terug naar het oppervlak. Aan de oppervlakte staan grote warmtepompsystemen die de warmte overnemen van de vloeistof in de bodemwarmtewisselaars, en vervoeren naar nieuwbouwhuizen en de industrie.

Voor het succesvol inzetten van een warmtepomp is een passend totaalplaatje noodzakelijk. Dit houdt in dat per project gekeken moet worden naar mogelijkheden en/of aanpassingen, afhankelijk van nieuwbouw of een reeds bestaande situatie.

 

Zaken als ventilatiesystemen, verwarming en isolatiewaarde van vloeren, wanden en daken zijn mede-bepalend voor het warmteverlies van de woning. Dit wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coefficient (EPC). Door de EPC te verlagen met een warmtepomp hebt u meer vrijheid in de ontwerpfase van uw huis. Een warmtepomp i.c.m. een bodemenergie-systeem heeft hier namelijk een zeer gunstig effect op. U werkt hiermee aan een schoner klimaat. Hoe energiezuiniger u bent, des te minder CO2 uitstoot en hoe meer u bespaart. Met behulp van een transmissie- berekening (of warmteverliesberekening) kan de benodigde warmtepomp dan geselecteerd worden.

 

Minstens zo belangrijk zijn de wensen van de (toekomstige)  bewoners. Bij het verwarmen van het tapwater door de warmtepomp en het bepalen van en eventuele boiler wordt gekeken naar de gezinssamenstelling. 

 

Waarom een warmtepomp?

 

  1. Aardwarmte is energiebesparend. 1 kW elektriciteit wordt met aardwarmte 5 kW warmte.

  2. Aardwarmte is een duurzame belegging met een goed rendement wat voor een meerwaarde van uw woning zorgt.

  3. Door gebruik te maken van aardwarmte wordt de uiteindelijke waardering van uw energielabel hoger.

  4. Bij gebruik van een warmtepomp heb je geen gasaansluiting nodig.

  5. Duurzaam opgewekte elektriciteit is CO2-neutraal en draagt daarmee bij aan het klimaat en het behoud van reserves van fossiele energie.

  6. Bij gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit zijn warmtepompen de enige mogelijkheid om CO2 neutraal te verwarmen.

  7. Benutten van reeds bestaande (gratis) bron van energie: Aardwarmte.

  8. Meer comfort: zowel verwarmen als koelen alsmede verwarmen van sanitairwater.

  9. Veilig: er vindt geen verbranding plaats en er is geen kans op koolmonoxidevergiftiging.

  10. Volledig onderhoudsvrij.

installatie%20carper_edited.jpg
bottom of page