Eerste kennismaking:

 

Allereerst is het belangrijk dat u zich goed orienteert in de voorbereiding over warmtepompsystemen. Bespreek in het beginstadium met degenen die direct bij de (ver)bouw van uw woning zijn betrokken dat u interesse hebt in een warmtepompinstallatie. Van het moment dat u heeft besloten dat uw gebouw duurzaam moet worden verwarmd en gekoeld, kunnen wij u helpen het realiseren van uw duurzame ambitie.

Na het eerste (telefonische) contact tussen ons en u maken wij desgewenst een afspraak met u. Dit kan op een voor u geschikt moment: ook 's avonds of op zaterdag. 

 

Dit gesprek kan zowel op uw locatie als bij ons op kantoor plaatsvinden. Wij vragen u meestal om de tekeningen van uw (ver-)bouw mee te nemen of bij de hand te hebben. 

 

In dit eerste gesprek bespreken wij met u de wensen en mogelijkheden ten aanzien van de warmtepompinstallatie.

Persoonlijke wensen:

 

Een warmtepompinstallatie is als een maatpak. 

 

Wij bespreken met u de mogelijkheden voor de bron, de warmtepomp en het afgiftesysteem op basis van uw situatie. Ook extra wensen ten aanzien van wandverwarming of klimaatplafonds, convectoren die geschikt zijn voor warmtepompen, wel of geen koeling, eventuele aanpassingen aan de bestaande vloerverwarming komen aan de orde. Aan de hand van uw gezinssamenstelling berekenen we de grootte van de boiler.  

Op basis van deze informatie maken wij voor u een passende offerte.

De bron:

 

De warmte die in de bodem is opgeslagen wordt, afhankelijk van de beschikbare kavelafmeting, via een open bron of gesloten bodemwarmtewisselaar uit de grond gehaald. 

 

Sinds 1 juli 2013 moeten bodemwarmtewisselaars gemeld worden bij de autoriteiten om te voorkomen dat de warmteonttrekking een negatieve effect heeft op andere warmtebronnen die bij elkaar in de buurt liggen. 
Warmtebelang verzorgt deze melding in samenspraak met de bronboorder.

 

Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht.

 

Wij werken uitsluitend met bronboorders die hieraan voldoen. 

De warmtepomp:

 

De door Warmtebelang geselecteerde warmtepompen zijn van toonaangevende Europese merken die hun sporen verdiend hebben binnen de duurzame energie. Van de warmtepompen die wij gebruiken hebt u jarenlang onderhoud- en storingsarm plezier.

 

Voor het ontwerpen en aanleggen van een bodemenergiesysteem is een wettelijke certificering van kracht, de BRL6000-21. Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren.

 

Warmtebelang is volledig gecertificeerd en erkend!

 

Oplevering:

 

Tijdens de installatie van uw bodemenergiesysteem zien wij er ook op toe dat de aannemer zijn verplichtingen t.a.v. bijvoorbeeld isolatie en luchtdichtheid nakomt m.b.v. infraroodcamera's. Het inbedrijfstellen en inregelen van de installatie wordt ook door ons zelf uitgevoerd. Warmtebelang is verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele warmtepompinstallatie en wij zullen er voor zorg dragen dat de gehele installatie gebruiksklaar wordt opgeleverd. Samen met u lopen we de installatie door en geven we u de uitleg die u nodig hebt om uw eigen energie-opwekker te begrijpen en bedienen.

 

Modern huis
WARMTEBELANG B.V.
Hemmerbuurt 207
1607 CH  HEM
info@warmtebelang.nl
Bezoekadres
WARMTEBELANG KENNISCENTRUM
Tomatenmarkt 22
1681 PH  ZWAAGDIJK-OOST
0228-752464
Op afspraak geopend
installatie%20carper_edited.jpg