top of page

Het traject

Eerste kennismaking:

Allereerst is het belangrijk dat u zich goed oriënteert in de voorbereiding over warmtepomp systemen. Bespreek in het beginstadium met degenen die direct bij de (ver)bouw van uw woning zijn betrokken dat u interesse hebt in een warmtepompinstallatie.

 

Wij zien (te) vaak dat de projectontwikkelaar/ aannemer van een gasloos project standaard kiest voor een luchtwarmtepomp. Dit vaak omdat de benodigde kennis en/of certificering voor bodemwarmte niet aanwezig is en men via deze weg evengoed aan de benodigde EPC komt. Meestal wordt hierbij verzuimd te melden aan de (toekomstige) bewoners dat er ook nog andere opties zijn. De initiële kosten zijn lager maar de rendementen ook. Wij kunnen u exact voorrekenen wat de verschillen zijn over diverse termijnen.

 

Van het moment dat u heeft besloten dat uw gebouw duurzaam moet worden verwarmd en gekoeld, kunnen wij u helpen het realiseren van uw duurzame ambitie.

kennismaking.JPG
kenniscentrum opening.jpg

Na het eerste (telefonische) contact tussen ons en u maken wij desgewenst een afspraak met u op ons Kenniscentrum in Zwaagdijk-Oost. Dit kan op een voor u geschikt moment door de week of op zaterdag. 

 

Wij vragen u om vooraf de tekeningen van uw (ver-)bouw digitaal op te sturen naar ons of tijdens het gesprek bij de hand te hebben. 

 

In dit eerste gesprek bespreken wij met u de wensen en mogelijkheden ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 

Persoonlijke wensen:

 

Een warmtepompinstallatie is als een maatpak. 

 

Wij bespreken met u de mogelijkheden voor de bron, de warmtepomp en het afgiftesysteem op basis van uw situatie. Ook extra wensen ten aanzien van wandverwarming of klimaatplafonds, convectoren die geschikt zijn voor warmtepompen, wel of geen koeling, eventuele aanpassingen aan de bestaande vloerverwarming komen aan de orde. Aan de hand van uw gezinssamenstelling berekenen we de grootte van de boiler.  

Op basis van deze informatie maken wij voor u een passende offerte.

De bron:

 

De warmte die in de bodem is opgeslagen wordt, afhankelijk van de beschikbare kavelafmeting, via gesloten bodemwarmtewisselaar uit de grond gehaald. 

 

Sinds 1 juli 2013 moeten bodemwarmtewisselaars gemeld worden bij de autoriteiten om te voorkomen dat de warmteonttrekking een negatieve effect heeft op andere warmtebronnen die bij elkaar in de buurt liggen. Warmtebelang verzorgt deze melding in samenspraak met de bronboorder.

 

Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht.

 

Wij werken uitsluitend met bronboorders die hieraan voldoen. 

Van 't Hof 23.jpg
vloerverwarming.JPG

Verwarmen/koelen:

 

Voor een comfortabele overbrenging van de warmte wordt meestal gebruik gemaakt van vloerverwarming. Op deze manier kunnen, indien gewenst, alle vertrekken afzonderlijk ingeregeld worden. 

 

Wanneer vloerverwarming geen optie is of in geval van bijverwarming kan gekozen worden voor wand- of plafondverwarming en/of convectoren.

De warmtepomp:

 

De door Warmtebelang geselecteerde warmtepompen zijn van toonaangevende Europese merken die hun sporen verdiend hebben binnen de duurzame energie. Van de warmtepompen die wij gebruiken hebt u jarenlang onderhoud- en storingsarm plezier.

De installatie wordt door ons eigen, goed opgeleide en ervaren team geplaatst en geinstalleerd.

 

Voor het ontwerpen en aanleggen van een bodemenergiesysteem is een wettelijke certificering van kracht, de BRL6000-21. Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren.

 

Warmtebelang is volledig gecertificeerd en erkend!

 

18131093713188151.jpg

Oplevering:

 

Tijdens de installatie van uw bodemenergiesysteem kunnen wij u ondersteunen door eventueel ook toe te zien dat de aannemer zijn verplichtingen t.a.v. bijvoorbeeld isolatie en luchtdichtheid nakomt m.b.v. infraroodcamera's.

 

Het inbedrijfstellen en inregelen van de installatie wordt ook door ons zelf uitgevoerd. Warmtebelang is verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele warmtepompinstallatie en wij zullen er voor zorg dragen dat de gehele installatie gebruiksklaar wordt opgeleverd.

 

Samen met u lopen we de installatie door en geven we u de uitleg die u nodig hebt om uw eigen energie-opwekker te begrijpen en bedienen.

 

18007667089111842.jpg

Het blijft niet bij het aanschaffen en laten installeren van een installatie. 

 

Warmtebelang beschikt over een eigen service organisatie. Wij zijn 24/7 bereikbaar: telefonisch, per e-mail, op locatie en met mogelijkheden voor afstandsbewaking op de achtergrond. 

bottom of page