top of page

Gasloos, en nu?

In Nederland gaan we stap voor stap van het gas af. Dit doen we om klimaatverandering door teveel uitstoot van CO2 te beperken. Ongeveer 95 procent van de Nederlandse woningen zijn nog aangesloten op aardgas. In 2030 moet het gasverbruik in Nederland namelijk al fors minder zijn en in 2050 moeten alle woningen van het aardgas af zijn. Dit betekent dat we stap voor stap moeten overstappen op duurzame energie op het gebied van verwarming in een woning. 

 

Veel consumenten worstelen nog met de vraag of de warmtepomp duurzaam is of toch niet. Als je gaat zoeken op internet zie je door de bomen het bos niet meer. Dat zorgt voor veel verwarring.

 

Van het moment dat u hebt besloten dat uw woning gasloos moet worden verwarmd en gekoeld, kunnen wij  helpen met het realiseren van uw duurzame ambitie.

 

Het is een logische stap op weg naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen.

flame_burner_gas_hand_black_background_8

Allereerst is het belangrijk dat u zich goed oriënteert in de voorbereiding over warmtepompsystemen. Bespreek in het beginstadium met degenen die direct bij de (ver)bouw van uw woning zijn betrokken dat u interesse hebt in een warmtepompinstallatie. Wij zien (te) vaak dat de projectontwikkelaar/aannemer van een gasloos project standaard kiest voor een luchtwarmtepomp. Dit vaak omdat de benodigde kennis en/of certificering voor bodemwarmte niet aanwezig is en men via deze weg evengoed aan de benodigde EPC komt. Meestal wordt hierbij verzuimd te melden aan de (toekomstige) bewoners dat er ook nog andere opties zijn. De initiële kosten zijn lager maar de rendementen ook. Wij kunnen u exact voorrekenen wat de verschillen zijn over diverse termijnen.

Daarnaast gelden er vanaf 2021 nieuwe eisen voor het maximale geluid van warmtepompen met een buitenunit. De eisen staan in het gewijzigde Bouwbesluit. Ze gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen.

 

Laat u zich ook door ons informeren over eventueel benodigde vergunningen/ meldingen. 

Gesloten bronsystemen (tot 70 kW) zijn zonder vergunning. Voor open en grotere gesloten bronsystemen kan een vergunning nodig zijn.

 

Een warmtepomp neemt gemiddeld net zoveel ruimte in als een twee-deurs koelkast, houd hier in de (technische) ruimte rekening mee.

 

Zorg ervoor dat 1 partij het complete systeem (bron, warmtepomp, afgiftesysteem) ontwerpt, berekent en uitvoert.

 

Couple Working Together

Bron

Bij bodemwarmte wordt meestal gekozen voor een gesloten bron, in enkele gevallen een horizontale bodemcollector of een oppervlaktewatercollector.

 

Bij het berekenen van de bron wordt het aantal boringen en de diepte ervan heel zorgvuldig uitgerekend . 

Als de boringen zijn uitgevoerd zullen de boringen individueel aangesloten worden op een collectorbox of binnenverdeler. Hier worden volumestroom regelaars bij geplaatst zodat de collectoren afzonderlijk ingeregeld kunnen worden.

Nadat het systeem is afgeperst wordt het gevuld met een water-glycolmengsel.

Van 't Hof 79.jpg

Warmtepomp

Op een duurzame manier verwarmen, koelen en warm water tappen. Hiervoor zijn slimme, zuinige en milieubewuste installaties nodig. Een warmtepomp is hier een voorbeeld van. Een warmtepomp is interessant voor iedereen die zelfvoorzienend wil zijn, de energienota  wil verlagen, het energielabel van de woning wil verhogen en milieubewust wil omgaan met de grondstoffen van de aarde. 

Een warmtepomp is een alternatieve, milieuvriendelijke en bovendien rendabele manier

om uw woning te verwarmen, te koelen en warm water te produceren. Het principe is

eenvoudig: de warmte van buiten wordt naar binnen gehaald.

Gebruik van de warmtepomp is een vorm van warmteopwekking vergelijkbaar met de

werking van een koelkast. Het werkings-principe is dat de pomp warmte uit de omgeving

geschikt maakt voor toepassing als ruimte-verwarming (of koeling).

 

Een warmtepomp systeem is een systeem dat ruwweg bestaat uit de volgende onderdelen:

* De bron;

* De warmtepomp (de ‘opwekker’ van warmte), met eventueel een buffervat;

* Het afgifte systeem (hoe wordt de warmte afgegeven).

 

Vloer- of wandverwarming

Voor een comfortabele overbrenging van de warmte kan gebruik gemaakt worden van vloerverwarming. Op deze manier kunnen, indien gewenst, alle vertrekken afzonderlijk ingeregeld worden. 

 

Wanneer vloerverwarming geen optie is of in geval van bijverwarming kan gekozen worden voor wand- of plafondverwarming en/of convectoren.

17859071986603883_edited.jpg
wandverwarming1_edited_edited.jpg

Intelligent verwarmen

Moderne energiezuinige woningen vereisen diverse alternatieve warmtebronnen. Wanneer je echter wil dat het huis werkelijk besparing oplevert, heb je één systeem nodig dat dit beheert. Wij bieden een efficiënte regeling van het verwarmingssysteem, inclusief meerdere verwarmingsbronnen, waarbij energieverbruik wordt beperkt. De regeling maakt het voor de gebruiker eenvoudig om alle apparaten te bedienen, helpt tijd- en geldbesparing en verzekert tevens van het beste warmte-comfort.

bottom of page