top of page

BENG

In Nederland wordt al jaren hard gewerkt aan een duurzamer gebouwde omgeving. 2015 kenmerkte de verandering met een aanscherping van de EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) naar 0,4 en in 2018 is de verplichte gasaansluiting van nieuwbouwhuizen komen te vervallen.

 

Vanaf 1 januari 2021 komt er een nieuwe wet- en regelgeving bij: de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De besluitvorming omtrent BENG ligt op Europees niveau. Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt om de energieprestaties van onze gebouwen te verbeteren. De Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) geeft aan dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen ‘Nearly Zero Energy Buildings’ (NZEB) moeten zijn. BENG is daarmee een letterlijke vertaling.

 

In Nederland gaan drie BENG-eisen gelden voor het vaststellen van de energieprestatie van een gebouw. Vanaf januari 2021 zult u hieraan moeten voldoen bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor uw nieuwbouwproject: Het verschil met de EPC is groot. Deze 3 eisen hebben stuk voor stuk impact, vanaf de tekentafel tot en met de bouw:

  1. de maximale energiebehoefte van het gebouw (uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlak, gerekend per jaar

  2. het maximale gebruik van primair fossiele energie (kWh per m2 gebruiksoppervlak, gerekend per jaar)

  3. het minimale aandeel van hernieuwbare energie, uitgedrukt in een percentage

Niet alleen bij de utiliteitsbouw is de duurzame transitie vrijwel een feit, ook bij alle nieuwbouw consumentenwoningen wordt BENG de norm en bij de renovatie van oudbouw worden de onderliggende eisen nagestreefd. 

Voor de installatiebranche betekent de invoering dat de focus steeds meer gaat liggen op de introductie en implementatie van nieuwe duurzame energiesystemen, zoals warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen energieopslagsystemen, zonnecollectoren, pvt-panelen, warmeterugwin-ventilatiesystemen, HR++ glas, isolatie en slimme regelapparatuur met software voor de monitoring.

trias.jpg
De BENG indicatoren zijn gebaseerd op de Trias energetica, een driestappenstrategie voor een energiezuinig gebouwontwerp.
bottom of page