Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor een gesloten bron, een open bron (infiltratie- en onttrekkingsbron), een horizontale bodemcollector of een oppervlaktewatercollector.

 

Voordat er wordt gestart met boren wordt er vooraf een berekening gemaakt. Dit wordt gedaan om het aantal boringen en de diepte ervan te berekenen.

De bodem is een soort blackbox. De exacte diepte, dikte en doorlatendheid van het watervoerende pakket en de eventuele redoxgrens is moeilijk exact te voorspellen. Het is daarom van cruciaal belang om tijdens het boren een goede boorstaat te maken

Als de boringen zijn uitgevoerd zullen de boringen individueel aangesloten worden op een collectorbox of binnenverdeler. Hier worden volumestroomregelaars bij geplaatst zodat de collectoren afzonderlijk ingeregeld kunnen worden.

 

 

Nadat het systeem is afgeperst wordt het gevuld met een water-glycolmengsel. Met een refractometer wordt de samenstelling gecontroleerd.

De transportleidingen worden afgesloten door middel van afsluiters. Nadat het systeem is opgeleverd zullen de boringen in kaart worden gebracht door de bronboorder en wordt er een revisietekening overhandigd.

 

Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht.

installatie%20carper_edited.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
Warmtebelang B.V.
Hemmerbuurt 207
1607 CH  HEM
0228-542848
(B.g.g.: 06-53902709)
info@warmtebelang.nl