top of page

Ons bedrijf

D%2526A_edited_edited.jpg

Wij nemen graag de tijd om je persoonlijk te adviseren en te begeleiden in het traject en zien je graag bij ons in ons Kenniscentrum in Zwaagdijk-Oost.

Donald en Anita Harte

Daarbij komt dat fossiele brandstof eindig is en aardgas ieder jaar weer fors duurder wordt. Met een warmtepomp kan de gasmeter voorgoed de deur uit! Bij aardwarmte wordt de gasrekening tot 0 gereduceerd maar wordt de elektriciteitsrekening hoger. Hierdoor is ineens de combinatie aardwarmte met zonnestroom erg interessant geworden.

 

Warmtebelang is een dynamisch bedrijf. We blijven ons verdiepen in vernieuwingen om goed up-to-date te blijven. Ons personeel is goed opgeleid, vakkundig en klantgericht. Wij vinden het belangrijk dat de klant gedurende het gehele traject dezelfde gezichten ziet: vanaf het eerste gesprek tot en met het laatste inregelen van de warmtepomp. Dat deze formule werkt blijkt wel; de lijst met referenties van Warmtebelang groeit gestaag door!

WARMTEBELANG is HET bedrijf dat zich al 20 jaar alleen en volledig bezig houdt met Duurzame Energie Concepten.

 

In de praktijk is gebleken dat dit een materie is die je er niet "zomaar even bij doet". Het is een volwassen tak binnen de installatietechniek die alle aandacht behoort te krijgen.

 

Na jarenlang actief te zijn geweest in het reguliere installatiewerk hebben wij ons 20 jaar geleden vol overgave op het aardwarmte-pad gestort. Met als bedrijfsmotto "Van aardwarmte naar haardwarmte" zijn we bezig een groter publiek bekend te maken met deze techniek. Deels wordt dit ingegeven door idealisme, deels omdat het een goed gevoel geeft dat niet elke klus hetzelfde is.

 

 

Duurzame energie

is

een 

(milieu-)

bewuste

keuze

Certificering

 

Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren. Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem werken (de bodemgekoppelde warmtepomp) is het BRL KBI 6000-21 certificaat verplicht.

Warmtebelang is gecertificeerd en erkend voor zowel woningbouw als utiliteit!

Bronnen

​​

Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht. 

 

Wij werken alleen met gecertificeerde bronboorders.

bottom of page