Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren. Hieraan niet voldoen is een economisch delict!

 

Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem werken (de bodemgekoppelde warmtepomp) is het BRL KBI 6000-21 certificaat verplicht.

 

Warmtebelang B.V. heeft het certificeringstraject begin 2015 ingezet en de audits zijn door Bureau Veritas succesvol afgerond. Het KOMO INSTAL procescertificaat is door Bureau Veritas verstrekt.

Voor de aanleg van een bodemenergiesysteem is een wettelijke certificering van kracht.

 

Na de certificering BRL6000-21 volgt de verplichte aanvraag voor erkenning. De erkenning wordt, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, afgegeven door Bodem+.

 

Warmtebelang is gecertificeerd en erkend voor woningbouw èn utiliteit!

Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht. 

 

Wij werken alleen met gecertificeerde bronboorders.

Modern huis
WARMTEBELANG B.V.
Hemmerbuurt 207
1607 CH  HEM
info@warmtebelang.nl
Bezoekadres
WARMTEBELANG KENNISCENTRUM
Tomatenmarkt 22
1681 PH  ZWAAGDIJK-OOST
0228-752464
Op afspraak geopend
installatie%20carper_edited.jpg