top of page
Open dagen

In hoog tempo verstoken we de fossiele brandstoffen die in vele miljoenen jaren zijn gevormd. Daardoor raken de fossiele brandstoffen uitgeput en neemt de uitstoot van CO2 schrikbarend toe. Met kunst- en vliegwerk wordt de productie van fossiele brandstoffen op peil gehouden: we halen olie uit de diepzee en teerzanden en gas uit schalielagen.

Een heel belangrijke zaak is om over te stappen op duurzame energie. Hiervoor is de energietransitie ontwikkeld. Dit is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen.

Volgens dit plan moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn, dan moet de uitstoot van broeikasgassen 20% lager zijn dan in 1990. Dat is over 4 jaar!

Hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind of aardwarmte hebben de toekomst. Duurzame energie veroorzaakt maar weinig CO2-uitstoot en het raakt niet op.

Bij ons is het al jaren iedere dag "Dag van de Duurzaamheid".

Op 10-10-19 wordt voor de 11e keer de landelijke versie gehouden. Wij doen ook al 11 jaar mee.

Heb je altijd iets meer willen weten over de mogelijkheden je huis duurzaam te verwarmen en/of energie-0 te krijgen? Wij staan de hele avond klaar om vragen te beantwoorden en adviezen te geven.

Wanneer: donderdag 10 oktober 2019

Tijd: 19.00 - 21.30

Waar: Hemmerbuurt 207 1607 CH  HEM

De entree is gratis, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Opgeven kan via e-mail: info@warmtebelang.nl

Graag opgeven met hoeveel personen u wenst te komen

Voor iedere bezoeker ligt er een tas klaar met informatie over onze warmtepompsystemen en duurzame besparingstips.

(Zolang de voorraad strekt)

bottom of page