top of page
Open dagen

Warmtebelang organiseert een keer per jaar een  Open Dag.

De Open Dagen zijn op het terrein van

 

't Hemmerland

'Hemmerbuurt 207

1607 CH  HEM

Daarnaast geven we regelmatig lezingen over De Duurzame Toekomst.

 

“De Duurzame Toekomst”,

hoe zet ik de eerste stap?

Het tijdperk van fossiele energie is voorbij:

 

Nederland heeft, net als vele andere landen in de wereld, de doelstelling afgesproken om in 2050 CO2-arm te zijn. Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren met de transitie naar duurzame energie te maken: ons huis zal in de toekomst op een andere manier worden verwarmd, we zullen ons op een andere manier vervoeren en het landschap zal door de komst van bijvoorbeeld zonne- en windmolenparken veranderen.

 

De energietransitie kan de overheid niet alleen, dat móeten en gaan we samen doen. 

 

Ook de gebouwde omgeving is een belangrijke 

sector voor duurzame doelstellingen zoals CO2- reductie, materiaalgebruik terugdringen en verduurzamen. Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu.

 

Gaat u verbouwen dan kan dit een handig moment zijn om energiebesparende maatregelen te nemen in uw huis.

 

bottom of page