top of page

Skidbouw voor Azerbaijan i.o.v. Hesy Aquacultures

We gaan weer eens een skid bouwen, dit keer voor een viskwekerij in Azerbaijan om het water van de kweekbassins op temperatuur te houden. Mooie projecten!

Recent Posts
bottom of page