top of page
Subsidies

Met de wijziging van de Gaswet zijn netbeheerders sinds 1 juli 2018 in principe niet langer verplicht om een nieuwe woning of nieuw gebouw aan te sluiten op het aardgasnet.

Voor deze gebouwen zijn alternatieven voor het verwarmen op aardgas dus al verplicht.

 

Daarom heeft minister Wiebes vorige medio november 2019 besloten dat er met ingang van 1 januari 2020 geen subsidie is voor investeringen in woningen/gebouwen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.

Fiscaal voordeel

 

Voor bedrijven die investeren in een warmtepomp is er wellicht fiscaal voordeel: de EIA (Energie-Investeringsaftrek), de MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen). Uw accountant kan u hier meer over vertellen.

 

Voor meer informatie kijkt u op de website van

Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

 

RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

 

In 2020 is er € 100 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort warmtepomp en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten. 

 

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.

  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.

  • Het verwarmingstoestel heeft een nominaal vermogen van ten hoogste 70 kW.

  • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.

bottom of page