top of page

Utiliteitsgebouwen

Het gebruik van een warmtepomp met bodemenergie is sterk in opmars, zeker ook in utiliteitsgebouwen. In de komende jaren zal het steeds vaker een kosteneffectieve manier zijn om aan strengere prestatie-eisen te voldoen. Het heeft een duidelijk imago van duurzaamheid, waardoor bodemenergie voor steeds meer vastgoedpartijen een must is. Daarbij leidt het niet alleen tot een lager primair energiegebruik; het past ook uitstekend in concepten voor een gezond en comfortabel binnenmilieu. Maar ook in de situatie waarbij een bron boren geen optie is zijn zeer goede resultaten te behalen.

 

Het systeem is in alle fasen van de bouw verbonden met het gebouw, zowel fysiek als procesmatig. Alle partijen in het bouwproces hebben ermee te maken. Een warmtepompsysteem vraagt daarom om geïntegreerd ontwerpen, minutieus rekenen en goed gecontroleerd bouwen.

 

Een warmtepompsysteem is zo sterk als de zwakste schakel van de keten. Hoe kleiner het verschil in de temperatuur die de bron levert en de temperatuur die het gebouw vraagt, hoe efficiënter het systeem werkt.

Dit vergt dus een goede afstemming tussen bron, eventuele buffercapaciteit, installatie, afgiftesysteem, gebouwkwaliteit en exploitatie.

Een zwakke schakel gaat ten koste van comfort of van het uiteindelijke systeemrendement. Ieder z’n vak.  Als de architect een ontwerp klaar heeft, kan de installatie adviseur aan het werk om de specificaties voor een bodembron en een warmtepomp uit te rekenen.

Een traditionele verwarmingsinstallatie heeft meestal voldoende overcapaciteit om bouwfouten te compenseren. Dan moet alleen de verwarming harder werken. Bij een warmtepomp is de bandbreedte waarbinnen het systeem goed werkt, veel kleiner. Fouten kunnen sneller aanleiding geven tot discomfort. Dat betekent dat er tijdens de bouw meer toezicht moet zijn op de geleverde kwaliteit. De controles waarvan in het bestek sprake was, moeten nu ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wordt het juiste isolatiemateriaal gebruikt? Wordt het goed aangebracht? Is het gebouw voldoende luchtdicht? Worden koudebruggen op de juiste manier voorkomen? Zijn ventilatiekanalen goed aangelegd? Als hier bij de uitvoering fouten worden gemaakt dan zal de uiteindelijke vraag naar warmte en koude groter zijn dan waar het systeem op is uitgelegd.

Een warmtepompsysteem met bodemenergie bewijst zich pas na enige tijd. Op het moment van oplevering zijn nog niet alle seizoenen gepasseerd en kan de werking van het systeem nog niet representatief zijn. Bovendien is bij oplevering meestal niet het hele gebouw direct volledig in gebruik.

Het correct inregelen en optimaal laten functioneren van onze installaties is een van onze specialiteiten.

 

Warmtebelang beschikt over een eigen service organisatie. Wij zijn 24/7 bereikbaar: telefonisch, per e-mail, op locatie en met mogelijkheden voor afstandsbewaking op de achtergrond. 

Kortom: We begeleiden uw project van A tot Z en brengen de juiste partners bij elkaar voor de beste totaaloplossing. Het resultaat: maximale energiebesparing in uw (industriële) verwarmingssysteem. 

Installatie Roelofsen.jpg
Installatie vaarboer.jpg
bottom of page