huis ralling.jpg

Consument

Veel consumenten worstelen nog met de vraag of de warmtepomp duurzaam is of toch niet. Als je gaat zoeken op internet zie je door de bomen het bos niet meer. Dat zorgt voor veel verwarring.

 

Van het moment dat je hebt besloten dat je woning duurzaam moet worden verwarmd en gekoeld, kunnen wij  helpen met het realiseren van je duurzame ambitie.

 

Het is een logische stap op weg naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen.

wierschuur1.jpg

Bedrijf

Duurzaam bouwen is in trek, ook bij bedrijven! Wie wil er nu niet energieneutraal en duurzaam tegelijk zijn? Want duurzaamheid is ook een verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven. 

Wil je als ondernemer kosten besparen en bijdragen aan de energietransitie? Dan is het verduurzamen van jouw bedrijfspand een logische keuze. Maar hoe doe je dat?

Schuif aan bij ons aan tafel om je plan te realiseren met helder advies en goede begeleiding gedurende het traject.

DSC_1895.JPG
DSC_1895.JPG
DSC_1895.JPG

OVER ONS

WARMTEBELANG is HET bedrijf dat zich al 20 jaar alleen en volledig bezig houdt met Duurzame Energie Concepten. 

 

Na jarenlang actief te zijn geweest in het reguliere installatiewerk hebben wij ons 20 jaar geleden vol overgave op het aardwarmte-pad gestort en zijn we bezig een groter publiek bekend te maken met deze techniek. 

Warmtebelang is een dynamisch bedrijf. We blijven ons verdiepen in vernieuwingen om goed up-to-date te blijven. Ons personeel is goed opgeleid, vakkundig en klantgericht. Wij vinden het belangrijk dat de klant gedurende het gehele traject dezelfde gezichten ziet: vanaf het eerste gesprek tot en met het laatste inregelen van de warmtepomp. Dat deze formule werkt blijkt wel; de lijst met referenties van Warmtebelang groeit gestaag door!

Gasloos

In Nederland gaan we stap voor stap van het gas af. Dit doen we om klimaatverandering door teveel uitstoot van CO2 te beperken. Ongeveer 95 procent van de Nederlandse woningen zijn nog aangesloten op aardgas. In 2030 moet het gasverbruik in Nederland namelijk al fors minder zijn en in 2050 moeten alle woningen van het aardgas af zijn. Dit betekent dat we stap voor stap moeten overstappen op duurzame energie op het gebied van verwarming in een woning. 

Warmtepomp

Op een duurzame manier verwarmen, koelen en warm water tappen. Hiervoor zijn slimme, zuinige en milieubewuste installaties nodig. Een warmtepomp is hier een voorbeeld van. Een warmtepomp is interessant voor iedereen die zelfvoorzienend wil zijn, de energienota wil verlagen, het energielabel van de woning wil verhogen en milieubewust wil omgaan met de grondstoffen van de aarde. 

Verwarmen-Koelen

Voor een comfortabele overbrenging van de warmte kan gebruik gemaakt worden van vloerverwarming. Op deze manier kunnen, indien gewenst, alle vertrekken afzonderlijk ingeregeld worden. 

 

Wanneer vloerverwarming geen optie is of in geval van bijverwarming kan gekozen worden voor wand- of plafondverwarming en/of convectoren.

Intelligent

verwarmen

Moderne energiezuinige woningen vereisen diverse alternatieve warmtebronnen. Wanneer je echter wil dat het huis werkelijk besparing oplevert, heb je één systeem nodig dat dit beheert. Wij bieden een efficiënte regeling van het verwarmingssysteem, inclusief meerdere verwarmingsbronnen, waarbij energieverbruik wordt beperkt. De regeling maakt het voor de gebruiker eenvoudig om alle apparaten te bedienen, helpt tijd- en geldbesparing en verzekert tevens van het beste warmte-comfort.

installatie tomatenmarkt.JPG

Certificering

Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren. Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem werken (de bodemgekoppelde warmtepomp) is het BRL KBI 6000-21 certificaat verplicht.

Warmtebelang is gecertificeerd en erkend voor zowel woningbouw als utiliteit!

boren hoorn.jpg

Bronnen

Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht. 

 

Wij werken alleen met gecertificeerde bronboorders.

In de voorbereiding

Allereerst is het belangrijk dat u zich goed oriënteert in de voorbereiding over warmtepompsystemen. Bespreek in het beginstadium met degenen die direct bij de (ver)bouw van uw woning zijn betrokken dat u interesse hebt in een warmtepompinstallatie.

 

Laat u zich door ons informeren over eventueel benodigde vergunningen/meldingen. 

Kleinere open bronsystemen en gesloten bronsystemen (tot 70 kW) zijn zonder vergunning. Voor grotere open en gesloten bronsystemen kan een vergunning nodig zijn.

 

Een warmtepomp neemt gemiddeld net zoveel ruimte in als een twee-deurs koelkast, houd hier in de (technische) ruimte rekening mee.

 

Zorg ervoor dat 1 partij het complete systeem (bron, warmtepomp, afgiftesysteem) ontwerpt, berekent en uitvoert:

 

Wat doet een warmtepomp:

 

Een warmtepomp is een alternatieve, milieuvriendelijke en bovendien rendabele manier om uw woning te verwarmen, te koelen en warm water te produceren. Het principe is eenvoudig: de warmte van buiten wordt naar binnen gehaald.

Gebruik van de warmtepomp is een vorm van warmteopwekking vergelijkbaar met de werking van een koelkast. Het werkings-principe is dat de pomp warmte uit de omgeving geschikt maakt voor toepassing als ruimte-verwarming (of koeling).

 

Een warmtepomp systeem is een systeem dat ruwweg bestaat uit de volgende onderdelen:

* De bron;

* De warmtepomp (de ‘opwekker’ van warmte), met eventueel een buffervat;

* Het afgifte systeem (hoe wordt de warmte afgegeven).

 

PVT panelen

Een PVT-paneel is een combinatie van een PV-paneel (zonnepaneel dat elektriciteit genereert) en een collector die warmte uit de omgeving onttrekt. 

 

Ze zijn aan de voorzijde voorzien van pv-cellen die zonlicht omzetten in elektriciteit 

en de achterzijde van de panelen wordt gevormd door een thermische wisselaar die warmte onttrekt aan de omgevingslucht. Hiermee worden zonlicht, daglicht en buitenlucht optimaal benut.

 

De panelen aan de voorkant werken niet meer als het donker of bewolkt is. Dat is bij reguliere zonnepanelen ook het geval. De thermische werking gaat bij PVT-panelen daarentegen gewoon ongestoord verder.

 

De warmte wordt via bronvloeistof (glycol) naar de warmtepomp getransporteerd voor het leveren van centrale verwarming en warmtapwater.

 

Modern huis
WARMTEBELANG B.V.
Hemmerbuurt 207
1607 CH  HEM
info@warmtebelang.nl
Bezoekadres
WARMTEBELANG KENNISCENTRUM
Tomatenmarkt 22
1681 PH  ZWAAGDIJK-OOST
0228-752464
Op afspraak geopend
installatie%20carper_edited.jpg