Duurzame Energie is een (milieu-)bewuste keuze...

 

WARMTEBELANG is HET bedrijf dat zich al 20 jaar alleen en volledig bezig houdt met Duurzame Energie en dan met name bodemwarmte. Ruim 42% van de zonne-energie wordt opgeslagen door de aarde als aardwarmte.

 

Aardwarmte is een duurzame vorm van energie en een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken met gas of kolen. In de praktijk is gebleken dat dit een materie is die je er niet "zomaar even bij doet". Het is een volwassen tak binnen de installatietechniek die alle aandacht behoort te krijgen.

 

Na jarenlang actief te zijn geweest in het reguliere installatiewerk hebben wij ons 20 jaar geleden vol overgave op het aardwarmte-pad gestort en zijn we bezig een groter publiek bekend te maken met deze techniek. Deels wordt dit ingegeven door idealisme, deels omdat het een goed gevoel geeft dat niet elke klus hetzelfde is.

 

Daarbij komt dat fossiele brandstof eindig is en aardgas ieder jaar weer fors duurder wordt. Met een warmtepomp kan de gasmeter voorgoed de deur uit! Bij aardwarmte wordt de gasrekening tot 0 gereduceerd maar wordt de elektriciteitsrekening hoger. Hierdoor is ineens de combinatie aardwarmte met zonnestroom erg interessant geworden.

 

Warmtebelang is een klein bedrijf, dit is een bewuste keuze. Zo houden we de kosten voor de klant laag en de service goed! Daarnaast ziet de klant gedurende het gehele traject dezelfde gezichten: vanaf het eerste gesprek tot en met het laatste inregelen van de warmtepomp. Dat deze formule werkt blijkt wel; de lijst met referenties van Warmtebelang groeit gestaag door!

 

Door onze jarenlange ervaring worden we regelmatig ingezet door collega-installateurs voor technische ondersteuning op de wat meer ingewikkelde projecten en bij reeds geplaatste installaties die niet naar behoren werken.

De oplossing ligt om de hoek

Wat is aardwarmte?

 

Vaak wordt aardwarmte direct geassocieerd met geothermie (boringen vanaf 500 meter diepte). Wij spreken dan ook eigenlijk liever van bodemwarmte.

Bodemwarmte halen we tot 300 meter diepte uit de bodem, en wordt gebruikt voor verwarming van woningen en gebouwen.

 

Het water in de aardbodem op 20 tot 300 meter diepte is geschikt voor warmte-uitwisseling: we kunnen het oppompen, vervolgens warmte erin stoppen (in de zomer) of eruit halen (in de winter) en dan weer terugpompen. 

 

Het aftappen van bodemwarmte tot ongeveer 300 meter diep in de aarde gebeurt met zogeheten bodemwarmtewisselaars. Zo'n bodemwarmtewisselaar bestaat uit een gesloten buizensysteem dat, afhankelijk van de benodigde bron tot 300 meter diep de bodem in gaat. Door de buizen wordt een vloeistof gepompt (meestal water met antivries). De vloeistof stroomt door de warmere bodem, warmt daardoor op en stroomt verder door de buizen, weer terug naar het oppervlak. Aan de oppervlakte staat een warmtepompsysteem dat de warmte overneemt van de vloeistof in de bodemwarmtewisselaars, en vervoert naar het afgiftesysteem nieuwbouwhuizen en de industrie.

 

Bodemwarmte

Zit u er al "aardwarmpjes" bij?

 

Voor het succesvol inzetten van een warmtepomp is een passend totaalplaatje noodzakelijk. Dit houdt in dat per project gekeken moet worden naar mogelijkheden en/of aanpassingen, afhankelijk van nieuwbouw of een reeds bestaande situatie.

 

Zaken als ventilatiesystemen, verwarming en isolatiewaarde van vloeren, wanden en daken zijn mede-bepalend voor het warmteverlies van de woning. Dit wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coefficient (EPC). Door de EPC te verlagen met een warmtepomp hebt u mee vrijheid in de ontwerpfase van uw huis. Met behulp van een transmissie- berekening (of warmteverliesberekening) kan de benodigde warmtepomp dan geselecteerd worden.

 

Minstens zo belangrijk zijn de wensen van de bewoners. Bij het verwarmen van het tapwater door de warmtepomp en het bepalen van en eventuele boiler wordt gekeken naar de gezinssamenstelling. Tevens spelen wensen ten aanzien van eventuele topkoeling mee.

 

installatie%20carper_edited.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
Warmtebelang B.V.
Hemmerbuurt 207
1607 CH  HEM
0228-542848
(B.g.g.: 06-53902709)
info@warmtebelang.nl