top of page

Verplichte certificering bodemenergiesystemen


Warmtebelang B.V. heeft het certificeringstraject begin 2015 ingezet en de audits zijn door Bureau Veritas succesvol afgerond. Het KOMO INSTAL procescertificaat is door Bureau Veritas verstrekt.

Voor de aanleg van een bodemenergiesysteem is een wettelijke certificering van kracht. Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is dan verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren. Hieraan niet voldoen is een economisch delict!

Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem werken (de bodemgekoppelde warmtepomp) is het BRL KBI 6000-21 certificaat verplicht. Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht.

Commentaires


Recent Posts
bottom of page